Skjerper kontroll med tilskudd etter rovfuglstudie