Tarmbakterieutbrudd på Haukeland sykehus

Et utbrudd av tarmbakterien VRE har spredt seg på Haukeland sykehus.