Avslørte feil i Kristins forklaring

Trippeldrapstiltalte Kristin Kirkemo Haukeland (28) forklarte segfeil om seks sentrale forhold og fortiet flere andre ting som kunnevære sentrale under et politiavhør 17. juni 1999.