Spør ikke hva landet ditt kan gjøre for deg

Hvor ofte tør en politiker i dag kreve noe av oss?