Pensjonsfond tapte 29,6 milliarder kr.

Statens pensjonsfond — Norge hadde i 2008 et resultat på minus 29,6 milliarder kroner.