• Oslo får ikke lov å innføre karakterer for sjuendeklassinger.

Nei til karakterer for Oslos sjuendeklassinger

Utdanningsdirektoratet sier nei til Oslo kommunes søknad om forsøk med karakterer for sjuendeklassinger. Direktoratet mener målene kan nås med andre midler.