Stortinget skal diskutere biblioteker

Stortinget skal tirsdag i neste uke diskutere bibliotekenes framtid.