44.000 unødvendige sykehusdøgn i Oslo

Pasienter som er ferdigbehandlet, men som venter på sykehjemsplass, står årlig for drøyt 44.000 liggedøgn ved Oslo-sykehusene.