Asylsøkerbarn får ikke rett til barnehageplass

Alle barn i førskolealder har lovfestet rett til barnehageplass. Men asylsøkerbarn faller utenfor.