Hei og myr får bedre vern

Kystlynghei er en truet naturtype sammen med slåttemark og myr. Nå skal naturtypene vernes gjennom riktig skjøtsel, melder Forskning.no.