• Scanpix

-En krenkelse av det kinesiske folks verdighet