Færre bønder gir opp

Nedgangen i antall bønder har stoppet opp. Bondeorganisasjonene mener at bedre jordbruksoppgjør er den viktigste årsaken.