• Knut Fjeldstad, Scanpix.

Politiet etterlyser vitner til overfallet på Kadra