Ikke holdepunkt for noe kriminelt etter trippel-død