– Krohn Devold må ta ansvar for ukultur i Forsvaret