Nedgangen i byggesektoren merkes

Nedgangen i aktiviteten på byggesektoren slår nå ut på den kvartalsvise byggestatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB).