1.000 eiendomsmeglere har mistet jobben i år

Hittil i år har 1.000 eiendomsmeglere mistet jobben. Det tilsvarer en firedel av alle som jobbet som eiendomsmeglere i 2007.