• Tilbudet på 700 millioner kroner ligger om lag 20 millioner kroner under bøndenes krav. Beløpet skal i sin helhet tas ut i form av økte produktpriser. Odd Pihlstrøm

Regningen må forbrukerne ta

Staten tilbyr bøndene 700 millioner kroner i jordbruksavtalen for å øke målprisene. Tilbudet er under bøndenes krav og skal i sin helhet tas ut i form av økte produktpriser.