Yara stenger flere fabrikker

Yara International ASA har besluttet å stenge kunstgjødselfabrikker i Litauen og Italia.