By og land tror på folkevekst

Åtte av ti tror at folketallet i egen kommune vil være større om ti år. Optimismen er størst i Oslo.