Barnevernet ville la drapssiktet mor få møte sønnen