• - At fem døde er veldig alvorlig; det burde ikke ha skjedd. Jeg kan ikke si at de døde på grunn av denne studien, men jeg kan heller ikke utelukke det, sier Hege Kornør som tok doktorgrad basert på denne studien ved Universitetet i Oslo i fjor. Colourbox.no

Fem narkomane døde i eksperiment