Lungekreft fortsatt like dødelig

Lungekreft er like dødelig i dag som for 40 år siden. Men det brukes lite penger på forskning rundt sykdommen.