• Sylvia Brustad imøtekommer opposisjonen sitt krav om å redegjøre for sykehusøkonomien.

Brustad vil redegjøre for sykehusøkonomien