Voldtektssiktede stikker av under etterforskningen