• Natur og Ungdom mener midtdelere er et bedre virkemiddel for å bedre trafikksikkerheten, enn bygginig av nye motorveier. Jonas Haarr Friestad

Vil stanse nye motorveier