Politifolk blir sjelden straffet

Spesialenheten for politisaker henlegger de fleste sakene de får. Bare 3 prosent av sakene i årets seks første måneder endte med siktelse, tilståelse eller tiltale mot politiet.