ACE-opplæring bryter likestillingsloven

Likestillingsombudet har i en rapport konkludert med at ACE-læremidlene som er i bruk ved de såkalte ACE-skolene i Norge, bryter med likestillingsloven.