Odelstinget innførte veiprising

Odelstinget vedtok torsdag kveld innføring av veiprising. Vedtaket ble gjort mot stemmene til Høyre og Fremskrittspartiet.