Vanskeligere for innvandrere å få jobb

I alt 10,2 prosentpoeng færre innvandrere enn nordmenn er ansatt i lønnet arbeid i Norge. Innvandrere fra Afrika og Asia har det vanskeligst i arbeidsmarkedet.