HA-medlem frifunnet

HA-medlemmet som kom med trusler mot Aftenblad-journalist Ole Sivertsen, er frifunnet i herredsretten.