Ingen med innvandrerbakgrunn til LO-kongressen

Ingen av de 315 utsendingene til LO-kongressen har innvandrerbakgrunn, skriver LONytt.