Samfunnstopper får avlyttingsfrie telefoner

Ledere i departementene, Forsvaret, politiet og politiske partier skal utrustes med mobiltelefoner som ikke kan avlyttes, skriver Osloposten.