En av ti klarer å kutte røyken

Bare 10 prosent av de som ønsker å slutte og røyke klarer det påegen hånd, ifølge Statens tobakksskaderåd.