Pensjonskommisjonen utsetter rapporten

Pensjonskommisjonen trenger mer tid til å diskutere tjenestepensjonog utsetter sin allerede forsinkede rapport til over nyttår.