- Folkestyret forvitrer

Maktutredningen slår fast at politikerne har mistet makt til markedet og retten.