Høy vannstand på Vestlandet natt til søndag

Vannstanden vil bli omkring 50 centimeter over verdiene itidevannstabellene på strekningen Stavanger til Bergen natt tilsøndag, varsler Meteorologisk institutt.