Ni av ti ansettelser av prester følger lokale anbefalinger

Bispedømmerådet følger som oftest lokale anbefalinger ved prestansettelser. Men til Domkirken i Stavanger valgte bispedømmerådet nylig en annen.