Kritiserer lakseforskning

I en granskning av rapporter om lakselus og villaks kritiserer NTNU-professor Yngve Olsen forskerkolleger for synsing og «markedsstyrte» konklusjoner.