Statoil vil bygge ut Snøhvit

Partnerne i det Statoil-opererte Snøhvitfeltet er skal bygge utfeltet. Men det er uenighet mellom partnerne, to av dem avsto fra åstemme.