Lærere vil i forening med sykepleiere og politi

Det nyopprettede Utdanningsforbundet vedtok fredag med 280 mot 61 stemmer å bidra til en ny hovedorganisasjon sammen med Norsk Sykepleierforbund og Politiets Fellesforbund.