Staten avviser dobbeltstraff med førerkort

Tusenvis av promilledømte kan få førerkortet tilbake hvis inndragning i tillegg til fellende dom er ulovlig dobbeltstraff. Tirsdag startet Høyesterett behandlingen av saken.