Norsk Skoleblad: - Skoler går på sparebluss

Store deler av Skole-Norge går på sparebluss, skriver siste nummerav Norsk Skoleblad. Bladet har gått igjennom tilstandsrapportenesom de statlige utdanningsdirektørene lager årlig. Hovedinntrykketer at kommunenes krav til å få budsjettene til å gå i balanse gårut over arbeidet med å heve kvaliteten på innholdet i skolen.