Politisk reaksjon på gjenkjøpsavtale

Byggingen av de fem fregattene og reaksjonene på manglende oppfølging av gjenkjøpsavtaler fra det spanske Izar-verftet, får politisk følger.