Det beste for Høgre er gratis

Høgre klarer ikkje å kutta 40 milliardar. Men andre ting er viktigare.