Bare oppdrett for Pan Fish

Pan Fish vil selge alle sine andeler i trålere, alle foredlingsbedriftene og konsentrere virksomheten om oppdrett.