–Slå sammen Kripos og Økokrim

Leder i Kripos, Arne Huuse, mener norsk politi må organiseres på en mer effektiv måte for å bekjempe den stadig økende organiserte kriminaliteten.