Utgreiing av storfylke

Samanslåing av Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane til eitt fylke kan bli resultatet av eit utgreiingsarbeid som startar nå.