Ønsker ikke å flytte ankesak til Arendal

Verken førstestatsadvokat Edward Dahl eller Jan Helge Andersens forsvarer, Ben Fegran, ønsker å flytte lagmannsrettens behandling av Baneheia-saken fra Kristiansand til Arendal.