Svanhild Jensen anker til Høyesterett

Svanhild Jensen kan ikke forsone seg med mandagens dom i Hålogalandlagmannsrett som fastslår at hun ikke får omsorgsretten for sine todøtre. Hun anker til Høyesterett.